Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  ROK SZKOLNY 2022/2023

DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICk

 

wrzesień 2022

 

 

    WSTĘP

Rodzina i przedszkole podstawowe środowiska wychowawcze dziecka.

Jako nauczyciele pełnimy wobec rodziców funkcję doradczą i wspierającą ich działania wychowawcze. Pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

Tylko wspólnie z Rodzicami możemy zrealizować zakładane cele, coraz częściej rodzice mają świadomość wychowawczo-dydaktycznej roli przedszkola. Dostrzegają też w przedszkolu możliwość nabywania przez dziecko nowych doświadczeń społecznych, kulturowych i wiadomości, dlatego realizując zadania wychowawczo-dydaktyczne nie możemy czynić tego bez porozumienia z rodzicami.

Staramy się wypracować taki model współpracy z rodzicami, w którym obie  strony będą miały poczucie współdecydowania w sprawach  ważnych dla wychowania i kształcenia dziecka.

 

 

 Priorytety:

1. Nadrzędną wartością i wspólnym celem rodziców i przedszkola jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój.

2. Dążenia rodziców i przedszkola zmierzają do kształtowania relacji opartych na humanistycznych wartościach i partnerskiej, podmiotowej współpracy, w celu zapewnienia dziecku optymalnych warunków rozwoju.

3.Rodzice i nauczyciele współdziałają w zakresie odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci.

 

Cel ogólny:

 • Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.
 • Podejmowanie wspólnych działań z zakresu edukacji zdrowotnej na rzecz dzieci

 

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Przekazywanie informacji na temat wyników obserwacji i diagnozy pedagogicznej, w szczególności dzieci 6-letnich.
 • Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych.

Efekty dobrej współpracy z rodzicami:

 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 • Zadowolenie dzieci rodziców i nauczycieli wynikające z realizacji wszystkich funkcji przedszkola w atmosferze zaufania i współpracy.
 • Pozytywna opinia o pracy przedszkola decydująca o jej wizerunku, popularyzacja działań i osiągnięć placówki.
 • Sprawnie i aktywnie działająca Rada Rodziców
 • Poprawa przepływu informacji i wzmocnienie relacji interpersonalnych pomiędzy rodzicami a pracownikami przedszkola
 • Aktywny udział rodziców w życiu przedszkola.

 

Ewaluacja

1. Stworzenie rodzicom możliwości wyrażania opinii o pracy przedszkola poprzez udział w procesie ewaluacji pracy przedszkola.

2. Udział rodziców w proponowanych formach współpracy.

Narzędzia: Ankiety dla rodziców, Dokumentacja Rady Rodziców, Protokoły spotkań z rodzicami

Forma współpracy

Termin

Osoba odpowiedzialna 

 

Zebranie grupowe i ogólne z rodzicami.

Zapoznanie rodziców ze statutem, prawami i obowiązkami rodziców, ofertą zajęć dodatkowych., wybory do Rady Rodziców
i rad oddziałowych.

 

Wrzesień

Dyrektor

Wychowawcy grup

 

Pasowanie na przedszkolaka

Włączenie rodziców w przygotowanie dzieci, strojów, itp.

 

Październik

Wychowawcy grup

Kontakty indywidualne

Przedstawienie rodzicom wyników wstępnej diagnozy przedszkolnej, wybranie kierunku pracy z dzieckiem (dzieci 6-letnie)

Przedstawienie rodzicom wyników wstępnej obseracji pedagogicznej oraz badania logopedycznego, wybranie kierunku pracy z dzieckiem

 

   Listopad

 

   Wychowawcy grup
 

   Logopeda

 

Święto Dyni

Włączenie rodziców w przygotowanie ozdób z dyni na wystawę, przygotowanie strojów (warsztaty jesienne dla rodziców i dzieci)

Zabawa Andrzejkowa dla dzieci 

Włączenie rodziców w organizację imprezy

Październik

Listopad

 

   Nauczycielki grup

 

 „Przyjedź Św. Mikołaju!”

Zaangażowanie rodziców przy  zakupie i pakowaniu prezentów.

 

   Grudzień

nauczycielki grup

Dzień Babci i Dziadka

 

 

   Styczeń

 

   Wszyscy nauczyciele

 

Zabawa karnawałowa dla dzieci

 Włączenie rodziców w przygotowanie strojów i poczęstunku.

 

Styczeń/Luty

 

   Nauczycielki grup

 

 

Zajęcie otwarte

Obserwacja dziecka na tle grupy, pedagogizacja rodziców – rola zabawy, muzyki, ruchu, sztuki w roz

 

Marzec

Nauczycielki grup

 

Kontakty indywidualne

Przekazanie rodzicom wyników obserwacji i diagnozy końcowej, pisemnej informacji o gotowości dzieci 6-letnich do podjęcia nauki
w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego

 

Kwiecień

Wychowawcy grup


Logopeda

 Dzień Mamy, Taty i Dziecka

Integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego

 

 

Maj/Czerwiec

 

Wychowawcy

 

Spektakl słowno-muzyczny „Pożegnanie przedszkola” Zaangażowanie rodziców w zakup upominków na pożegnanie sześciolatków.

 

   Czerwiec

 

   Wychowawcy

 

 

Spotkanie z psychologiem PPP w Sztumie   w formie konferencji on line

według zdiagnozowanych potrzeb rodziców i nauczycieli. 

 

 W ciągu roku

   Dyrektor 

 

Wystawy prac dzieci

Wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z umiejętnościami plastycznymi dzieci.

(prezentacja prac za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz grup na portalach społecznościowych)

   Cały rok

   Nauczycielki  grup

 

Tablica informacyjna dla rodziców

 Prezentowanie wiadomości i ciekawostek z pracy przedszkola, hasła wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na każdy miesiąc, teksty piosenek, wierszy itp

   Cały rok

   Dyrektor
 

   Wychowawcy grup

Strona WWW przedszkola

Upowszechnianie osiągnięć dzieci i placówki w szerszym środowisku.

 Cały rok

Zuzanna Bartkowiak

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny