Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  ROK SZKOLNY 2022/2023

DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICk

 

wrzesień 2022

 

 

    WSTĘP

Rodzina i przedszkole podstawowe środowiska wychowawcze dziecka.

Jako nauczyciele pełnimy wobec rodziców funkcję doradczą i wspierającą ich działania wychowawcze. Pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

Tylko wspólnie z Rodzicami możemy zrealizować zakładane cele, coraz częściej rodzice mają świadomość wychowawczo-dydaktycznej roli przedszkola. Dostrzegają też w przedszkolu możliwość nabywania przez dziecko nowych doświadczeń społecznych, kulturowych i wiadomości, dlatego realizując zadania wychowawczo-dydaktyczne nie możemy czynić tego bez porozumienia z rodzicami.

Staramy się wypracować taki model współpracy z rodzicami, w którym obie  strony będą miały poczucie współdecydowania w sprawach  ważnych dla wychowania i kształcenia dziecka.

 

 

 Priorytety:

1. Nadrzędną wartością i wspólnym celem rodziców i przedszkola jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój.

2. Dążenia rodziców i przedszkola zmierzają do kształtowania relacji opartych na humanistycznych wartościach i partnerskiej, podmiotowej współpracy, w celu zapewnienia dziecku optymalnych warunków rozwoju.

3.Rodzice i nauczyciele współdziałają w zakresie odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci.

 

Cel ogólny:

 • Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.
 • Podejmowanie wspólnych działań z zakresu edukacji zdrowotnej na rzecz dzieci

 

Cele szczegółowe :

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Przekazywanie informacji na temat wyników obserwacji i diagnozy pedagogicznej, w szczególności dzieci 6-letnich.
 • Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych.

Efekty dobrej współpracy z rodzicami:

 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 • Zadowolenie dzieci rodziców i nauczycieli wynikające z realizacji wszystkich funkcji przedszkola w atmosferze zaufania i współpracy.
 • Pozytywna opinia o pracy przedszkola decydująca o jej wizerunku, popularyzacja działań i osiągnięć placówki.
 • Sprawnie i aktywnie działająca Rada Rodziców
 • Poprawa przepływu informacji i wzmocnienie relacji interpersonalnych pomiędzy rodzicami a pracownikami przedszkola
 • Aktywny udział rodziców w życiu przedszkola.

 

Ewaluacja

1. Stworzenie rodzicom możliwości wyrażania opinii o pracy przedszkola poprzez udział w procesie ewaluacji pracy przedszkola.

2. Udział rodziców w proponowanych formach współpracy.

Narzędzia: Ankiety dla rodziców, Dokumentacja Rady Rodziców, Protokoły spotkań z rodzicami

Forma współpracy

Termin

Osoba odpowiedzialna 

 

Zebranie grupowe i ogólne z rodzicami.

Zapoznanie rodziców ze statutem, prawami i obowiązkami rodziców, ofertą zajęć dodatkowych., wybory do Rady Rodziców
i rad oddziałowych.

 

Wrzesień

Dyrektor

Wychowawcy grup

 

Pasowanie na przedszkolaka

Włączenie rodziców w przygotowanie dzieci, strojów, itp.

 

Październik

Wychowawcy grup

Kontakty indywidualne

Przedstawienie rodzicom wyników wstępnej diagnozy przedszkolnej, wybranie kierunku pracy z dzieckiem (dzieci 6-letnie)

Przedstawienie rodzicom wyników wstępnej obseracji pedagogicznej oraz badania logopedycznego, wybranie kierunku pracy z dzieckiem

 

   Listopad

 

   Wychowawcy grup
 

   Logopeda

 

Święto Dyni

Włączenie rodziców w przygotowanie ozdób z dyni na wystawę, przygotowanie strojów (warsztaty jesienne dla rodziców i dzieci)

Zabawa Andrzejkowa dla dzieci 

Włączenie rodziców w organizację imprezy

Październik

Listopad

 

   Nauczycielki grup

 

 „Przyjedź Św. Mikołaju!”

Zaangażowanie rodziców przy  zakupie i pakowaniu prezentów.

 

   Grudzień

nauczycielki grup

Dzień Babci i Dziadka

 

 

   Styczeń

 

   Wszyscy nauczyciele

 

Zabawa karnawałowa dla dzieci

 Włączenie rodziców w przygotowanie strojów i poczęstunku.

 

Styczeń/Luty

 

   Nauczycielki grup

 

 

Zajęcie otwarte

Obserwacja dziecka na tle grupy, pedagogizacja rodziców – rola zabawy, muzyki, ruchu, sztuki w roz

 

Marzec

Nauczycielki grup

 

Kontakty indywidualne

Przekazanie rodzicom wyników obserwacji i diagnozy końcowej, pisemnej informacji o gotowości dzieci 6-letnich do podjęcia nauki
w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego

 

Kwiecień

Wychowawcy grup


Logopeda

 Dzień Mamy, Taty i Dziecka

Integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego

 

 

Maj/Czerwiec

 

Wychowawcy

 

Spektakl słowno-muzyczny „Pożegnanie przedszkola” Zaangażowanie rodziców w zakup upominków na pożegnanie sześciolatków.

 

   Czerwiec

 

   Wychowawcy

 

 

Spotkanie z psychologiem PPP w Sztumie   w formie konferencji on line

według zdiagnozowanych potrzeb rodziców i nauczycieli. 

 

 W ciągu roku

   Dyrektor 

 

Wystawy prac dzieci

Wystawy bieżące w celu zapoznania rodziców z umiejętnościami plastycznymi dzieci.

(prezentacja prac za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz grup na portalach społecznościowych)

   Cały rok

   Nauczycielki  grup

 

Tablica informacyjna dla rodziców

 Prezentowanie wiadomości i ciekawostek z pracy przedszkola, hasła wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na każdy miesiąc, teksty piosenek, wierszy itp

   Cały rok

   Dyrektor
 

   Wychowawcy grup

Strona WWW przedszkola

Upowszechnianie osiągnięć dzieci i placówki w szerszym środowisku.

 Cały rok

Zuzanna Bartkowiak

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny